Käyttöehdot

Asiakassopimus

Aluksi

Tässä esitetyt ehdot ovat käytössä Alasto Oy:n tarjoamassa Lupiinideitti -palvelussa ("Palvelu"), joka yhdistää www-sivut, teksti-tv:n ja matkapuhelimen. Asiakkaana voit vierailla sivustoillamme tutustumassa Palveluun ja selata sivuja ilmoittamatta henkilökohtaisia tietojasi. Ehtoja sovelletaan sekä Maksulliseen palveluun että Ilmaispalveluihin, jollei toisin sanota.

Käyttöoikeudet

Palvelun tarjoaja luovuttaa Asiakkaalle oikeuden käyttää Palvelua ilman rekisteröitymistä.

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Palvelun tarjoajalle ja/tai sen yhteistyökumppaneille.

Asiakkaan vastuut

Asiakkaan tulee käyttää Palvelua Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Asiakkaana Sinulla on oikeus käyttää Palvelua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Asiakkaana olet velvollinen huolehtimaan tunnusnumerosi salassapidosta ja vastaat kaikesta tunnusnumerollasi tapahtuneesta Palvelun käytästä. Vastaat myös kustannuksista, jotka tunnusnumeron vaihtaminen mahdollisesti aiheuttaa.

Asiakkaana vastaat siitä, että Palvelussa julkaistavaksi lähettämäsi tekstimateriaali on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen oikeutta. Vastaat kaikesta Sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytästä aiheuttamastasi käytöstä täysimääräisesti Palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille.

Asiakas voidaan sulkea pois Palvelusta, jos Asiakkaan jättämä viesti on Palvelun tarjoajan mielestä Palvelua haittaava tai epäasiallinen.

Palvelun tarjoajan velvollisuudet

Palvelun tarjoaja ylläpitää palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Palvelun Asiakkaana myönnät tarjoajalle oikeuden käyttää uudelleen, kopioida, muuttaa ja saattaa yleisön saataviin Palvelussa julkaistavaksi lähettämääsi aineistoa.

Palvelun tarjoaja vastaa siitä, että Palvelun toimituksellinen sisältö on lainmukaista ja pyrkii korkeatasoisen sekä mielenkiintoisen Palvelun ylläpitämiseen. Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai muista vastaavan kaltaisista ominaisuuksista. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä.

Palvelu tarkistetaan säännöllisesti haitallisten ohjelmistojen ja muiden toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelun huolto-, muutos-, korjaus- ja asennustöiden aiheuttamista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä. Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palvelun tarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi eikä vastaa käytöstä tietokonejärjestelmälle (hardware, software) tai sen tietosisällölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (esim. virukset, tietovarkaudet).

Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, sen saatavuutta ja toimintaa. Maksullisen Palvelun osalta olennaisia muutoksia voidaan tehdä Palvelun kehittämiseksi hyväksyttävästä syystä. Ilmaispalveluita voidaan muuttaa rajoituksetta.

Palvelun tarjoajalla on oikeus toimituksellisesti muokata, poistaa tai olla julkaisematta Asiakkaan Palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa milloin se on Sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaista.

Palvelun tarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen , tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja -häiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen (esim.virus ) taikka Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden virheellisen sisällön tai toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista.

Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Palvelun tarjoajan vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu Asiakkaan viimeisen yhden (1) kuukauden ajalta Palvelun käytöstä suorittamien maksujen palauttamiseen. Välittömiä vahinkoja koskeva vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka Palvelun tarjoaja on aiheuttanut tahallisesti.

Hinnat ja maksut

Palvelun tarjoaja perii Maksullisen Palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut.

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Hinnaston muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle Palvelun välityksellä. Asiakas hyväksyy muutokset käyttäessään Palvelua.

Kustannusten lisäykset, jotka johtuvat laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä, kuten arvonlisäveron muutokset, korottavat hintoja kuitenkin välittömästi määräysten voimaantulohetkestä alkaen.

Henkilötiedot

Käyttäessään palvelua asiakkaan puhelinyhteystiedot kirjautuvat Palveluntarjoajan tietokantaan.

Tietokantaa käyttää Palvelun tarjoaja ylläpitääkseen asiakassuhdetta, suunnitellakseen ja kehittääkseen Palvelua, tilastolliseen analyysiin ja markkinointitutkimukseen.

Tietoja voidaan käyttää telekommunikaation avulla tapahtuvaan suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus estää omien tietojensa käyttö ilmoittamalla asiasta Palvelun tarjoajalle.

Tietoja ei luovuteta Palvelun tarjoajan ulkopuolisille tahoille.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille sivuille. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa niistä toimintaperiaatteista, joita muidensivujen ylläpitäjät noudattavat yksityisyyden suhteen.

PIKAHAKUTARKEMPI HAKU
Olen
Etsin

Ikä (min - max)
-

Alue

Kuvallinen ilmoitus

VAPAA TEKSTIHAKU

KONTAKTINUMEROHAKU

SYMBOLIT JA OHJEET